Hanni Bjartalid til salg

Hanni Bjartalid

Færøsk kunstner - født 1968

Se kunsten du kan købe. Klik på billederne.

Forespørgselsformular
Om Hanni Bjartalids kunst

Hanni Bjartalids værker – som både kan være tredimensionelle værker eller malerier – er på en gang sanselige, ekspressive, naive, dekorative, intellektuelle, vaklende, inderlige, underfundige og kaotiske. Hanne Bjartalid skaber en syntese af alle disse elementer. Han formår at samle det eller måske rettere sample det.

Hele tiden tager han noget og laver det om til noget andet. Det gennemarbejdede bliver samplet med noget spontant, det voksne bliver samplet med noget barnligt, og det forunderlige er, at det hverken bliver det ene eller det andet, det bliver hverken spontant, voksent eller barnligt. Det bliver til noget helt unikt.

Der er tale om en helt ny måde at anskue verden på og en helt ny mulighed for kunsten. Hvis man giver sig tid til hans værker, vil de helt sikkert vende op og ned på ens forestillinger om verden og kunsten.

Kunst til en virksomhed?

Galleri Lars Borella tilbyder at indrette erhvervslokaler med kunst og malerier. Det øger arbejdsglæden – og forstærker virksomhedens identitet. Læs mere her: Kunst til virksomheder