Torbjørn Olsen

Færøsk maler og grafiker - født 1956

Se kunsten du kan købe. Klik på billederne. 

Forespørgselsformular
Om Torbjørn Olsens kunst

Torbjørn Olsen har i sit maleri opnået en egen koloristisk intensitet. Maleriet balancerer på grænsen mellem konkret og abstrakt billedsprog. Han har fulgt sin egen linie inden for den færøske landskabsskole, og han indtager en central placering gennem sin fornemmelse for farven.

Mere end nogen anden af sine samtidige færøske malere har han dyrket portrætmaleriet, og han må karakteriseres som én af Nordens førende på dette felt. I løbet af 1990´erne har han malet en række altertavler til kirker på Færøerne og i Danmark. Torbjørn Olsens stil og holdning til billedkunsten signalerer åbenhed og vidner om en evig søgen.

Kunst til en virksomhed?

Galleri Lars Borella tilbyder at indrette erhvervslokaler med kunst og malerier. Det øger arbejdsglæden – og forstærker virksomhedens identitet. Læs mere her: Kunst til virksomheder